089-119-0101, 085-482-2292 [email protected]

บริษัท สิรพัฒนชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรผู้เชียวชาญงานออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงการติดตั้ง ควบคุมงานทางวิศวกรรมประเภทโครงสร้างเหล็ก และรับเหมางานวิศวกรรมทุกประเภท ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยบริษัทคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัยในการทำงานมาเป็น อันดับ 1

บริษัท สิรพัฒนชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการทั้งลูกค้าโครงการ อาคารสำนักงานและที่พักอาศัย หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโดมีเนียม โดยบริษัทได้มีการจัดเตรียมทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญไว้คอยให้บริการพร้อมให้คำปรึกษา ลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญงานประสบการณ์จากการผ่านการทำงานในหลายๆ รูปแบบ เน้นการทำงานตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีมาตรฐานที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม

บริษัทมีการตรวจสอบงานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกครั้งจนกระทั่งลูกค้าได้รับความพึงพอใจ อาคารสำนักงาน บริษัท สิรพัฒนชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และโรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บริษัท มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือ เครื่อจักร ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมประกอบโครงเหล็กได้อย่างแม่นยำ ควบคุมคุณภาพได้ทั้งในส่วนการประกอบ และคุณภาพของงานเชื่อมประสาน รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ที่พร้อมสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท

บริษัท สิรพัฒนชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการทั้งลูกค้าโครงการ อาคารสำนักงานและที่พักอาศัย หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโดมีเนียม โดยบริษัทได้มีการจัดเตรียมทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญไว้คอยให้บริการพร้อมให้คำปรึกษา ลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญงานประสบการณ์จากการผ่านการทำงานในหลายๆ รูปแบบ เน้นการทำงานตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีมาตรฐานที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม

บริษัทมีการตรวจสอบงานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกครั้งจนกระทั่งลูกค้าได้รับความพึงพอใจ อาคารสำนักงาน บริษัท สิรพัฒนชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และโรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บริษัท มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือ เครื่อจักร ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมประกอบโครงเหล็กได้อย่างแม่นยำ ควบคุมคุณภาพได้ทั้งในส่วนการประกอบ และคุณภาพของงานเชื่อมประสาน รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ที่พร้อมสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท

MISSION

บริษัท สิรพัฒนชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยผลงานที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ความปลอดภัย ทันสมัย สวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดด้วยผลงานที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

SERVICE

รับเหมาก่อสร้าง

อาทิงานก่อสร้างโรงงาน อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย ตึกแถวร้านค้า ศูนย์กระจายสินค้า Distribution คลังสินค้า Warehouse โกดังเก็บสินค้า ก่อสร้างตลาดสด รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธา เช่น งานทำถนน เทพื้นคอนกรีต ลานกีฬา งานก่อสร้างฐานรองรับแท่นเครื่องจักร รวมทั้งงานโยธา เช่น สะพาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานบริการงานเชื่อมประกอบ

และติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กทุกประเภท เช่น งานพื้นชั้นลอยทั้งแบบเชื่อมยึดแน่น และถอดประกอบงานโครงเหล็กป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และงานผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ เช่นงาน Rack งาน Shelf รถเข็น งาน Spare Part งานสร้างชิ้นส่วนจักรกล งานเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กทุกชนิด เช่น งานพื้นชั้นลอย Platforms & Mezzanine Floor ทั้งแบบเชื่อมยึดแน่นและถอดประกอบ Nock – Down งานโครงเหล็กป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

งานเชื่อมประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็กทุกประเภท ราวกันตก โครงหลังคา โรงงาน อาคารที่จอดรถ เป็นต้น

งานต่อเดิม งานรีโนเวท

ปรับปรุงต่อเติมบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน โรงงานต่อเติมระเบียงเป็นสองชั้น ต่อเติมครัว ต่อเติมห้องน้ำ กั้นขยายสำนักงาน งานกระจก งานอลูมิเนียม งานผนัง อลูมิเนียมคอนโพสิต

งานก่อสร้าง งานปูน

บริการต่อเติม ซ่อมแซม ภายใน ภายนอก อาคาร ทั้งงาน เทปูน งานปูกระเบื้อง งานทุบผนัง งานก่อผนัง กั้นผนัง เพดาน ประตูหน้าต่าง งานอบสีวัสดุ ทาสีอาคารเป็นต้น

Office

บริษัท สิรพัฒนชัย คอร์ปอเรชั่น

109/21 ตำบลลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทร 089-119-0101, 095-873-7631
[email protected]